Kahlenberg

Kahlenberg Vienna czyli wiedeński Kahlenberg jest wzgórzem położonym na wysokości 484 metrów n.p.m. na terenie Lasu Wiedeńskiego oraz 19 dzielnicy Wiednia. Miejsce to odegrało ważną rolę w XVII w. za sprawą Odsieczy Wiedeńskiej w 1683r. Obecnie jest to sanktuarium Jana III Sobieskiego, który wybawił Wiedeń oraz całą Europę przed groźbą najazdu tureckiego.

Historia Kahlenberg:
Pierwsza informacja o Kahlenberg datuje się na rok 1101. Margrabia Austrii Leopold III Babenberg przeniósł swoją siedzibę na na wzgórze Leopoldsberg, które sąsiaduje z Kahlenberg. W 1246 roku na wzgórzu pojawili się Kanonicy Regularni z Klosterneuburg i byli jego właścicielami przez cztery wieki. w 1627 roku poprzez wymianę, Kahlenberg przekazano Kamedułom przybyłym z Italii. W latach 1629 – 1639 zbudowano kościół św. Józefa oraz klasztor. Budowę zapoczątkował nuncjusz apostolski Jan Palotta w obecności samego cesarza Ferdynanda II poświęcając kamień węgielny pod budowę Świątyni oraz klasztoru. W trakcie wojny 30-letniej w roku 1643 zakonnicy musieli opuścić teren zakonny z powodu wypędzenia ich przez Szwedów. W lipcu 1683 r. zabudowania na Kahlenberg spalili Turcy. 11 września 1683 r. armia cesarska pod dowództwem Karola Lotaryńskiego, zajęła wzgórza Kahlenberg i Leopoldsberg. Przybył tu także król Jan III Sobieski wraz ze swoim wojskiem. Nocował w tym miejscu z 11 na 12 września 1683 r. i o 4:00 rano uczestniczył we mszy św. celebrowanej na ruinach kościoła i klasztoru przez legata papieskiego Marco d’Aviano. Był to dzień zwycięskiej bitwy dla wojsk chrześcijańskiej Europy dowodzonych przez Jana III Sobieskiego z wojskami tureckimi. Na Kahlenberg powrócili zatem Kameduli 6 listopada 1693r. W 1734 roku zakończone odbudowę kościoła. Jednak 5 lipca 1782r. na skutek kasaty – likwidacji zakonu – Kameduli opuścili Kahlenberg, a kościół i klasztor miały od teraz spełniać zadania świeckie. Nie trwało to jednak długo, po roku z powrotem poświęcono świątynie i utworzono parafię. W roku 1809r. W czasie wojen napoleońskich w 1809 roku dotarły na Kahlenberg wojska francuskie i kościół ponownie obrócił się w ruinę. w 1849 roku Jan i Józefina Finsterle odkupili zabudowę Kahlenberg od księcia Liechtensteinu i ponownie odbudowano świątynię wieńcząc je poświęceniem 12 września 1852 roku. Z czasem kościół i klasztor na Kahlenberg stały się sanktuarium polskiego patriotyzmu. W 1893 roku utworzono tutaj Kahlenberskie Stowarzyszenie Religijne austriacko-polskie. Polacy mieszkający w Wiedniu na początku XX wieku odnowili kaplicę Aniołów Stróżów zwaną kaplicą Sobieskiego. Zakon Paulinów podarował kościołowi kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 4 kwietnia 1906 roku przekazano kościół św. Józefa Polskiemu Zgromadzeniu Zmartwychwstańców. W 1930r. w zakrystii pokamedulskiej oraz znajdującej się obok niej kaplicy, poświęconej bł. Innocentemu XI i Janowi III Sobieskiemu urządzono muzeum poświęcone tematyce Odsieczy Wiedeńskiej. 13 września 1983r. w 300-tną rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej przebywał na Kahlenbergu papież Jan Paweł II.

Na wzgórzu znajdują się także: wieża telewizyjno-radiowa, sklepy z pamiątkami, kioski z gastronomią, restauracje, hotel oraz taras widokowy z pięknym widokiem na cały Wiedeń.

Jak dojechać na Kalhlenberg?
Autobus linii 38A jedzie ze stacji końcowej 4 linii metra – Heiligenstadt U4. Należy zwrócić uwagę na oznaczenia rozkładów – część kursów kończy wcześniej niż na Kahlenberg.

Przydatne linki:
Kahlenberg na wikipedii
Kościół na Kahlenberg
Hotel na Kahlenberg
Park linowy na Kahlenberg


Pokaż Wiedeń w 48 godzin na większej mapie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *